×

Deres privatliv er meget vigtig for MBK Fincom SA og for at kunne beskytte dig på den bedste mulige måde, giver vi dig disse noter, hvor du vil finde de angivende typer af information der er indsamlet online og de forskellige muligheder du har for at gribe ind i indsamlingen og behandlingen af data på siden. Denne information er i overenstemmelse med art. 13 af EU-reguleringen 2016/679 fra det Europæiske Parlament og Råd, 27 april 2016 for beskyttelsen af fysiske personer med hensyn til behandlingen af personlige data og den frie bevægelse af denne data og ophævelsen af direktiv 95/46/EC (generel databeskyttelsesregulering), for hvem som helst der interagerer med MBK Fincom Sa’s webservices tilgængelig gjort af telematiske midler fra adressen ProduceShop der korrespondere til den officielle webside for MBK Fincom Sa. Denne privatlivs politik gælder kun for MBK Fincom Sa’s side og ikke fra andre websider der kan blive mødt af brugeren gennem eksterne links. Politikken indeholder specifikt den regulativ reference til direktivet 2002/58/EC fra det Europæiske Parlament og Råd fra 12 Juli 2002, omhandlende behandlingen af personlige data og beskyttelsen af privatlivet i den elektroniske kommunikationssektor (Direktivet for privatliv og elektronisk kommunikation)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:EN:HTML

Formålet med denne foranstaltning er at identificer nogle minimums krav for samlingen af personlige data online og i særdeleshed proceduren, timingen og typen af information givet til brugerne når de forbinder til websiden uafhængig af årsagen til denne forbindelse.

Dataansvarlige

Data som relaterer til identificeret og identificerbar personer må blive behandlet for konsultation på denne side. Den Dataansvarlige er MBK Fincom SA i stedet for den juridiske repræsentant, der er kontaktbar gennem skriftlig kommunikation til adressen der er i bunden af alle siderne på virksomhedens webside.

Typer af databehandling

Informationssystemerne og software procedurerne der er nødvendige til at operere denne webside insamler visse personlige data som en del af deres standardfunktionaliteten, transmissionen af dem er en iboende funktion af internet kommunikationsprotokoller. De informationer som er insamlet bliver ikke tilknyttet med identificerede data subjekter, men derimod gennem behandlingen og tilknytningen af data holdt af tredjeparter, der tillader brugernes identifikation. Denne data kategori inkludere IP-adresser eller domæne navne brugt af bruger der forbinder med siden, URI (Uniform Resource Identifier) adresser af den efterspurgte ressource, tiden for denne type efterspørgsel, metoden brugt til at afgive denne efterspørgsel til serveren, den returnerede filstørrelse, den numeriske kode der indikere tilstanden af svaret givet af serveren (succesfuld, fejl etc.) og andre parameter der relatere til brugerens styresystem og IT sammenhæng. Denne data er kun brugt til at opnå statistske informationer omkring brugen og for at kontrollere den korrekte funktionalitet af siden. Dataene kan blive brugt, men kun efter forespørgsel fra de kompetente myndigheder for fastslå ansvar i tilfælde af et angiveligt cyberkriminalitet der kan skade siden. Den valgfrie, eksplicitte og frivillige videresending af elektronisk post til adressen vist på siden indebære erhvervelsen af adressen til afsenderen, hvilket er nødvendig for at kunne svarer på anmodninger, ligesom enhver anden for for personlig data, som er inkluderet i beskeden.

Valgfrie afgivelsen af data

Udover hvad der er specificeret for at kunne browse data, kan brugeren selv afgive personlig data som beskrevet i anmodnings formularerne til MBK Fincom Sa, eller i hvilket som helst tilfælde indikeret i invitationen til at sende informativt materialer eller anden form for kommunikation. Hvis  ikke nok data er afgivet kan det føre til, at det er umuligt at opnå hvad der anmodes om.

Mindreårige

I henhold til art. 8 af Databeskyttelsesforordningen (persondataforordningen), må ingen under 16 år sende informationer til denne webside, uden at have fået tilladelse af deres forælder eller deres værger. De må heller ikke fortage køb eller indgå i en juridisk aftale gennem denne side, uden den førnævnte tilladelse, medmindre det er tilladt under den nuværende lovgivning.

Metoder og formål med behandling

Personlige data er behandlet med automatiserede værktøjer, og bliver kun i den nødvendig tid det er krævet for at bruge dem til det formål de var insamlet. I overenstemmelse med art. 32 af databeskyttelsesforordningen, bestemte sikkerhedsforanstaltninger er sat i værk for at forhindre datatab, ulovlig eller indkorrekt brug og uautoriseret adgang. Databehandlingen har følgende formål: a) institutionelle formål i overenstemmelse med juridiske forpligtelser, relateret til aktiviteterne af ProduceShop og i overenstemmelse med nationale og/eller EU regler. b) Registrering hos ProduceShop og abonnering  på nyhedsbrevet: anmodningen fra interesserede parter til at registre på siden og/eller modtage kommunikation fra ProduceShop relateret til deres forretninger. c) Anmodninger om information fra interesseret parter omkring produkter eller assistance før og efter salgsfasen.

d) Kommunikation og kommercielle aktiviteter: promotioner og reklamer generelt inklusive afsendelse af nyhedsbreve, marketing, direkte salg, promoveringen af ny kommercielle tilbud fra tredjepartsvirksomheder, hvor nogle data kan blive delt gennem breve, telefon, e-mail, sms, etc.

e) research og profiling formål: foretage kontrol af niveauet af kundetilfredshed, research og behandlingen af statistik, inklusiv dem i anonymiseret form, i markedsundersøgelse og research, brugerprofilering, inklusiv dem med elektroniske værktøjer. f) Deling, overførsel eller koncession af brug, af enhver grund, af data til tredjeparter så de kan lave, i relation til deres egne services og/eller produkter, hvor dataene muligvis kan blive delt (så de er uafhængige dataansvarlige), marketing aktiviteter af nogen arter, behandling af markedsundersøgelser, studier og statistik, foretage direkte salg, brugerprofilering, foretage kontrol af niveauet af kundetilfredshed, promotioner og reklamer.

Processionsoperationerne af personlige data, som indsamlingen, registrering, organiseringer, struktureringen, lagering, tilpasningen eller modificeringen, ekstraktionen, konsultationen, brugen, delingen, formidlingen eller andre tilgængelig former, sammenligning eller sammenkobling, begrænsninger, annulleringer eller ødelæggelser, sket både manuelt og elektronisk med data opbevaret i en elektronisk database designet til dette formål for at opfylde forpligtelserne og for formålet der er beskrevet ovenfor.

De personlige data bliver opbevaret i den førnævnte automatiserede informationssystem, sammen med dem der er opbevaret i det elektroniske arkiv af den dataansvarlige er behandlet i overenstemmelse med provisionerne af den nuværende lovgivning af Databeskyttelsesforordningen i forhold til sikkerhedsforanstaltninger, for at minimere risikoen for ødelæggelsen, tab, modificering, uautoriseret videregivelse eller adgang, ved en fejltagelse, ulovlig eller det er ikke behandlet i overenstemmelse med formålet af indsamling.

Samtykke af dataafgivelse

Udover hvad der er specificeret for at kunne browse data, brugeren kan selv afgive personlig data som beskrevet i anmodnings formularerne til MBK Fincom Sa, eller i hvilket som helst tilfælde indikeret i invitationen til at sende informativt materialer eller anden form for kommunikation. Hvis  ikke nok data er afgivet kan det føre til, at det er umuligt at opnå hvad der anmodes om.

For reference, formålet med behandlingen af punkterne d, e og f, samtykke til at behandle de personlige data er helt valgfri. Hvilken som helst anmodning om brug af data kan blive lavet direkte gennem den korrekte formular i kontakt sektionen.

Data kommunikationsomfang

I forhold til de førnævnte formål, de personlige data af den interesserede part kan blive videregivet under de følgende kategorier: (i) subjekter til hvem data overførsel er nødvendig, eller under alle omstændigheder påvirker udførslen af ejerens forretninger. (ii) tilsynsmyndighederne og tilsynsorganerne, eller andre subjekter hvis ret til adgang til denne data er anerkendt på basis af lovbestemmelser eller regler. (iii) virksomheder der skal foretage revision. (iv) undersøgelsesfirmaer: kvaliteten af servicen givet,  kundetilfredshed, nye produktudbud, marketing og reklamer etc. (v) Virksomheder der foretager arkivservices til dokumentation, relateret til kundeforholdene. (vi) Tredjeparts virksomheder der bliver, hvor passende, uafhængig dataansvarlige for deres egen eller tredjeparts marketing, promotion og reklame formål, tilhørende forskellige industrier. Den samlede data for hvor den relative samtykke er blevet givet, må blive videregivet, overført eller udlicenseret til brug for fysiske og/eller juridiske personer tilhørende kategorierne beskrevet ovenfor til det samme formål som beskrevet på denne side. Disse subjekter vil operere som uafhængig dataansvarlige eller eksterne databehandlere.

Metoder til behandling af data

De personlige data bliver behandlet med automatiske værktøjer i det tidsrum, som er nødvendig for at fuldføre det formål, hvortil de er blevet indsamlet. I overenstemmelse med art. 32 af databeskyttelsesforordningen, i forhold til sikkerhedsforanstaltninger er tilpasset for at forhindre  tab af data, ulovlig eller uautoriseret adgang.

Data subjekternes rettigheder

Data subjekterne, som har afgivet personlige data, har på ethvert tidspunk ret til at modtage bekræftelse på eksistensen eller manglende eksistens af dataene og at få kendskab til indholdet af dataene og hvor den stammer fra (art. 15, databeskyttelsesforordningen ”Den registreredes indsigtsret”), at verificere deres nøjagtighed eller anmode om integrationen, opdatere eller berigtigelse (art. 16, databeskyttelsesforordningen ”Ret til berigtigelse”). I henhold til databeskyttelsesforordningen har subjektet ret til at anmode omkring sletning eller anonymisering af dataene (art. 17 databeskyttelsesforordningen, ”Ret til sletning (retten til at blive glemt)”) eller begrænsning af data (art. 18 ”Ret til begrænsning af behandling”) af behandlet data i strid med loven og tilbagetrækning af samtykke(art. 7, paragraf 3 ”Betingelser for samtykke), gøre indsigelse til enhver tid af databehandling på et legitimt grundlag (art. 21 ”Ret til indsigelse” og art. 77 ”Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed”). Enhver som har tvivl omkring overholdelsen af privatlivs politikken anvendt af MBK Fincom Sa, dens brug, nøjagtigheden af deres personlige data eller brugen af den indsamlede information, kan kontakte den dataansvarlige gennem skriftlig kommunikation til den adresse, der er i bunden af alle sider på virksomhedens hjemmeside.

Formidlingen af personlige informationer

Personlige information vil aldrig blive formidlet videre, med undtagelse af de tilfælde beskrevet i denne politik.

Hvad er cookies

Cookies er små fragmenter af tekst (bogstaver/tal), som tillader webserveren at huske informationer omkring kunden (browseren) for at kunne blive genbrugt i løbet af det samme besøg på siden (sessions cookies) eller efterfølgende besøg, også for længere perioder (vedvarende cookies). Cookies husker på basis af brugerens præference, af en enkelt browser på den bestemte enhed (computer, tablet, smartphone) der er brugt. Lignende teknologier er brugbar til at indsamle informationer omkring brugers adfærd og brugen af services på siden. I dette dokument vil vi efterfølgende have referencer til cookies og alle lignende teknologier med at bruge udtrykket ”cookies”.

Hvad er hovedtyperne af cookies

På basis af karakteristika og brugen af cookies, kan vi indele dem ind i to forskellige kategorier: cookies der er nødvendig, eller tekniske cookies. De cookies er essentielle for korrekt funktionalitet af vores side og er brugt til at styre vores login og adgang til reserverede funktioner på siden og generelt for at hurtigøre, forbedre og tilpasse nivuet af servicen til brugerne. Varigheden af cookies er enten begrænset til en arbejdssession ( de er slettet når browseren lukkes) eller af længere varighed, rettet mod at genkende den besøgendes enhed. Deaktivering, kan kompromittere brugen af services tilgængelig af login, hvor de offentlige dele af siden kan normalt kan bruges på samme måde. Analyse og cookies for at forbedre ydeevne. Denne type cookies er brugt til at indsamle og analysere trafikken og brugen af siden anonymt og i en aggregeret format. Disse cookies både første-  og tredjeparts cookies kan ikke identificer bruger, men de tillader for eksempel at opdage hvis den samme bruger besøger siden på forskellige tidspunkter. De gør det muligt at monitorer systemet og forbedre ydeevnen og brugbarheden. Deaktivering af disse cookies kan blive gjort uden nogen tab af funktionalitet. Profiling cookies. De er permenet cookies brugt til at identificer (kan være anonymt) brugerens præferencer og forbedre deres browseroplevelse, for at kunne sende reklame beskeder på linje med de brugergivne præferencer når de surfer på nettet. I kraft af den særlige intensivitet som denne type enheder kan have i forhold til brugernes privatliv, europæisk og italiensk lovgivning forskriver at brugeren skal være passende informeret omkring brugen af cookies og give deres samtykke til det. Tredjepartscookies. Ved at besøge en webside er det muligt at modtage cookies fra både den besøgte side(”ejeren”) og fra sider styret af andre organisationer (”tredjeparter”) gennem den besøgte side. Et eksempel er tilstedeværelsen af ”social plug-ins” (f. eks. Facebook, Twitter, Google+) rettet mod at dele indhold på sociale medier. Tilstedeværelsen af de plug-ins involverer transmissionen af cookies til og fra alle sider behandlet af tredjeparter. Behandlingen af informationerne indsamlet af tredjeparter er styret af de relevante privatlivs politikker, hvor der skal laves referencer.

Behandlingen af tredjepart cookies

Til at garantere større gennemsigtighed og  bekvemmelighed, er en beskrivelse og webadresse for politikken og procedurerne for styringen af cookies fra hvert af de tredjeparts sider, der installere cookies gennem vores side beskrevet her, udover muligheden for at nægte samtykke til installation af de cookies.

Kontaktoplysninger for EU's repræsentant:

PROLIANCE GmbH

www.datenschutzexperte.de

Leopoldstr. 21

80802 München

[email protected]

Når du kontakter den databeskyttelsesansvarlige, bedes du angive, hvilken virksomhed din henvendelse vedrører. Undlad venligst at sende følsomme oplysninger som f.eks. en kopi af et id-kort sammen med din henvendelse.

Google Analytics

Er en service der analysere web trafikken fra Google, den er brugt til at overvåge og forbedre ydeevnen af værtssiden. Google Analytics kan indsamle og analysere i anonymiseret format information omkring adfærd. Denne information er indsamlet som behandler det for at kunne lave reporter omkring websites. Denne side, gennem anonymisering af brugers IP adresse bruger ikke (og giver ikke tilladelse til tredjepart at bruge) google Analytics værktøjer til at overvåge eller samle personlige identifikationsoplysninger. Google tilknytter ikke IP-adressen til nogen anden information ejet af google, ej heller linker en IP-adresse til identiteten af en bruger. Google kan også   videregive denne information til tredjeparter hvis det er pålagt ved lov eller i tilfælde at det er en tredjepart der behandler denne førnævnte information på vegne af google. For flere informationer, kan man se linket herunder:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Brugeren kan selektivt deaktiver aktiviteten fra google Analytics ved at installere googles op-out komponent i deres egen browser. For at deaktiver det, gå til følgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Opera Browser: 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 


Google Adwords

Google Adwords er en service fra google, som gør det muligt at afholde reklamekampagner og at overvåge konverteringer, for at hold styr på visningen og niveauet af tilfredshed for en reklame. For flere informationer, kan man se linket herunder:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=da

Brugeren kan selektivt deaktiver aktiviteten fra Google Adwords ved at installere googles op-out komponent i deres egen browser. For at deaktiver det gå til følgende link:

http://www.google.com/settings/ads

For andre tredjepartscookie, hvis det er svært at identificer alle tredjeparter, især for profiling, kan ekstra informationer findes på følgende link:

 http://www.networkadvertising.org/choices/ 

http://www.youronlinechoices.com 

http://www.aboutads.info/choices 

Hvordan cookies kan blive deaktiveret i din browser

Brugeren kan også beslutte om de vil acceptere cookies eller ej ved at bruge deres browseres instillinger. Advarsel: Ved at totalt eller delvist at deaktiver tekniske cookies kan det kompromittere brugen af services tilgængelig af login. Derimod, kan de offentlige tilgængelige indehold stadig blive brugt selv med alle cookies deaktiveret. Deaktivering af tredjepartscookie har ingen indflydelse på browsing af siden. Instillingerne kan blive definere specifikt for hver side og web applikation. De bedste browsere, tillader forskellige instillinger for hovedsidens egen cookies og for tredjepartscookies. For eksempel i Mozilla Firefox kan man gå ind i menuen Tools→options→privacy, hvor det er muligt at acceptere visse cookies og ikke andre cookies hvorefter de bliver fjernet. For at nægte samtykke for brug af en eller flere cookies kan brugerne følger de nedenstående links til den pågældende browser der er relevant for dem:

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/websites-say-cookies-are-blocked-unblock-them

Internet explore:

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Opera Browser: 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Apple Safari:

https://support.apple.com/en-us/HT201265