Indlæser...
Klarna banner
Personal designer banner
Et særligt tilpasset projekt til dig!
Customers count banner
1.7 Millioner Kunder over hele Europa
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Tailor-made solutions for every task

Privatlivspolitik for ProduceShop

 

Dit privatliv er meget vigtig for MBK Fincom SA, og for at beskytte dig bedst muligt, i overensstemmelse med den schweiziske lov om databeskyttelse (LPD) del af forordningen (EU) 2016/679 (GDPR) og direktiv 2002/58/EF (eDirective), giver vi dig de nødvendige oplysninger om behandling af personlige data indsamlet ved din brug af vores hjemmeside: www.produceshop.dk

 1. KATEGORIER AF PERSONDATA DER BEHANDLES | DEFINITIONER

De personlige data, der gives eller på anden måde er indsamlet i overensstemmelse med gældende lovgivninger og hvor der er givet tilladelse til, relateret til, forbundet med og/eller medvirkende til at evaluere din oplevelse på vores webside, vil blive behandlet i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelser og gældende fortroligheds forpligtninger.

Nedenfor giver vi nogle definitioner, der er nyttige ved læsning af dette dokument:

 • Persondata: Alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar person.
 • Data subjekt: Fysiske eller juridiske personer, hvis data er genstand for behandling (i det følgende dokument også kaldet "dig").
 • Behandling: Enhver handling relateret til personlige data, uanset de anvendte midler og procedurer, og specifikt indsamling, opbevaring, brug, gennemgang, kommunikation, arkivering eller destruktion af data.
 • Kommunikation: Primært, at gøre personlige data tilgængeligt for andre, for eksempel ved at tillade adgang, transmission eller offentliggørelse.

Typer af persondata behandlet

De computersystemer og software, der bruges til at drive dette websted, indsamler under normal drift nogle personlige data, hvis transmission er nødvendige for internettets kommunikationsprotokoller. Det er oplysninger, der ikke indsamles for at blive forbundet med identificerede registrerede, men som i kraft af deres natur kan gøre det muligt at identificere brugere gennem behandling og i forbindelse med data, der opbevares af tredjeparter. Denne kategori af data omfatter URI adresser (Uniform Resource Identifier) på de anmodede ressourcer, tidspunktet for anmodningen, den metode, der blev brugt til at sende anmodningen til serveren, størrelsen på den fil, der blev modtaget som svar, den numeriske kode, der angiver status for det svar, serverens status (vellykket, fejl osv.) og andre parametre relateret til brugerens operativsystem og computermiljø.

Disse data bruges udelukkende til at indhente statistiske oplysninger om brugen af webstedet og til at kontrollere, at det fungerer korrekt. Oplysningerne kan kun bruges efter anmodning fra de kompetente myndigheder til at fastslå ansvaret i tilfælde af hvis der skete it-kriminalitet mod webstedet. Den valgfrie, eksplicitte og frivillige afsendelse af elektronisk post til de adresser, der er blevet angivet på dette websted, indebærer erhvervelse af modtagerens e-mail adresse, der er nødvendig for at svare på anmodninger, samt alle andre personlige data, der er inkluderet i meddelelsen.

Vi behandler primært de følgende persondata: navigationsdata (for mere information om de data, der indsamles med cookies, henvises til det dedikerede afsnit i dette dokument); data afgivet direkte af brugeren (f.eks. for adgang til det bruger område: e-mail-adresse. For køb af produkter: betalingsdata).

 

 1. DATAANSVARLIGES OG KONTAKTPERSONER

Den enhed, der bestemmer formålet med og midlerne til denne behandling, er MBK Fincom SA, CHE-472.557.344, et schweizisk firma registret ved Via al Molino 31, 6926 Montagnola - Collina d'Oro.

2.1 DATA PROTECTION OFFICER OG KONTAKTPERSONER

Den dataansvarlige har udpeget en Data Protection Officer (DPO) eller databeskyttelsesansvarlig: Proliance GmbH / www.datenschutzexperte.de, registret ved Leopoldstraße 21 - 80802 München.

 

 1. DATABEHANDLINGSMETODER

Personoplysninger behandles både manuelt og med automatiserede værktøjer i det tidsrum, der er  nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er blevet indsamlet.

Databehandling omfatter indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, udtræk, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden måde gøre tilgængelig, sammenligning eller sammensætning, begrænsning, sletning eller destruktion, udført enten manuelt eller elektronisk med opbevaring i en specielt forberedt elektronisk database for at opfylde forpligtelserne og til de formål, der er nævnt ovenfor.

Personoplysningerne i ovennævnte informationssystem, såvel som dem, der er gemt i den dataansvarliges elektroniske arkiver, behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i den nuværende schweizisk lovgivning om behandling af personoplysninger (LPD) og den europæiske forordning (GDPR) om sikkerhedsforanstaltninger for at minimere risikoen for ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang af data, enten utilsigtet eller ulovlig, eller behandling, der ikke er i overensstemmelse med formålet for indsamlingen.

I overensstemmelse med art. 8 i LPD og art. 1,2,3, OPDa, såvel som Art. 32 i GDPR overholdes specifikke sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre tab af data, ulovlig eller forkert brug og uautoriseret adgang af data.

3.1 AUTOMATISERET BESLUTNINGSPROCES

Der er ingen fuldt automatiserede beslutningsprocesser i henhold til Art. 21 cpv 3 og art. 22 c.2 i GDPR.

 

 1. Formålet med behandlingen af data 

Behandlingen af data har følgende angivne formål. Der er også angivet de relevante retsgrundlag/begrundelser, perioden for opbevaring af data og nødvendigheden eller ej af at angive dataene. Opbevaringsperioden for personoplysninger bestemmes af de opbevaringsbetingelser, der er foreskrevet ved lov (f.eks. virksomheds- og skattelovgivning). De tilsvarende data slettes rutinemæssigt ved udløbet af den respektive periode. Hvis dataene er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for indledningen af en kontrakt, eller hvis vi har en legitim interesse i yderligere opbevaring, slettes dataene, når de ikke længere er nødvendige til disse formål, eller hvis du udøver din ret om tilbagetrækning eller indsigelse. Det skal bemærkes, at afgivelsen af personoplysninger til beslutningen om indgåelse af en kontrakt, dens opfyldelse eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse er frivillig. Vi kan dog kun træffe en beslutning i forbindelse med kontraktligene foranstaltninger, hvis du giver os de personoplysninger, der er nødvendige for indgåelse af kontrakten, dens opfyldelse eller foranstaltningerne forud for kontraktindgåelse.

a) Muliggørelse af browsing på dette websted og korrekt brug.

 

Aktiviteter, der er strengt nødvendige for brugerens navigation på denne webside og for at kontrollere, at den fungerer korrekt. For data behandlet med tekniske cookies, se venligst afsnittet om cookies.

 

Web hosting

Denne hjemmeside er hostet af en ekstern tjenesteudbyder (hoster). Denne hjemmeside er hostet på GPC Google Cloud Platform, Belgien, Europe-West1-b zone. De personlige data, der indsamles på dette websted, gemmes på hosterens servere. Disse data kan omfatte, men er ikke begrænset til, IP-adresser, kontaktanmodninger, meta- og kommunikationsdata, adgang til websider og andre data, der genereres af et websted. Vi indsamler de anførte data for at sikre en korrekt forbindelse til hjemmesiden og en fejlfri levering af vores tjenester. Behandlingen af disse data er strengt nødvendig for at gøre hjemmesiden tilgængelig. Retsgrundlaget for databehandlingen er vores legitime eller overvejende interesse i korrekt præsentation og funktionalitet af vores hjemmeside, i henhold til art. 31 cpv 2 LPD og art. 6 Para. 1, litra f GDPR. Vi har indgået en databehandlingsaftale med udbyderen i overensstemmelse med kravene i art. 28 i GDPR. 28 GDPR, hvor vi forpligter os til at beskytte vores kunders data og ikke videregive dem til tredjeparter. Desuden er det specificeret, at Belgien ifølge LPD og Federal Commissioner for Data Protection and Transparency er et tredjeland, der giver tilstrækkelige garantier for overførsel af personoplysninger. Listen over passende lande kan ses på følgende link: https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/568/it#annex_1/lvl_u1

Server logfiler

Når du besøger vores hjemmeside, er det teknisk nødvendigt, at der overføres data til vores webserver via din internetbrowser. Følgende data registreres under en aktiv forbindelse til kommunikation mellem din internetbrowser og vores webserver: 1) dato og klokkeslæt for anmodningen, 2) navn på den ønskede fil, 3) side, hvorfra filen blev anmodet, 4) adgangsstatus, 5) anvendt webbrowser og operativsystem, 6) fuld IP-adresse på den anmodende enhed, 7) mængden af transmitterede data. Vi indsamler de anførte data for at sikre en korrekt forbindelse til hjemmesiden og en fejlfri levering af vores tjenester. Behandlingen af disse data er strengt nødvendig for at gøre hjemmesiden tilgængelig. Logfiler behandles for at vurdere systemsikkerhed og stabilitet, samt til administrative formål. Retsgrundlaget for databehandlingen er vores legitime eller overvejende interesse i at beskytte og drive vores websted i henhold til art. 31 cpv 2 LPD og art. 6, stk. 1, litra f GDPR. Af tekniske sikkerhedsgrunde, især for at forhindre angreb på vores webserver, kan vi midlertidigt gemme disse data. Senest efter 30 dage anonymiseres dataene ved at forkorte IP-adressen på domæneniveau, således at det ikke længere er muligt at etablere en reference til den enkelte bruger. Disse data evalueres ikke i anonymiseret form, undtagen til statistiske formål. Disse data kombineres ikke med data fra andre datakilder.

 b) Indhente anonyme statistiske oplysninger om brugen af webstedet.

 

Se venligst sektionen om cookies.

 

c) Oprettelse af konto: Anmodning fra brugeren om at registrere sig på webstedet.

 

Registrering af kundekonto

Du har mulighed for at oprette en kundekonto på vores onlinebutik for at bestille varer. Under registreringen og oprettelsen af kundekontoen indsamler og bruger vi følgende personoplysninger: a) for- og efternavn samt titel, b) e-mailadresse, c) adresse, d) dato og klokkeslæt for registreringen. Derudover kan der gives flere frivillige oplysninger. De obligatoriske oplysninger, der gives med henblik på registrering, er markeret ved inputfeltet med en stjerne som et påkrævet felt. Retsgrundlaget for de data, der er nødvendige for oprettelsen af kundekontoen og for bestilling af varer, er vores legitime eller overvejende interesse og udførelse af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. Dine data vil blive slettet, så snart din brugerkonto på vores hjemmeside er slettet, og så længe der ikke er nogen juridiske forpligtelser til opbevaring. En ændring og/eller sletning af din kundekonto, herunder de data, du har angivet, kan foretages ved at logge ind direkte på din brugerkonto og deaktivere din konto eller ved at sende en besked til vores e-mailadresse, der er angivet ovenfor.

 d) Tillade den registrerede at købe produkter på webstedet.

 

Formular til anmodning om tilbud

På vores hjemmeside har du mulighed for at sende os en anmodning om et tilbud. Hvis du sender formularen, vil de oplysninger, du giver, herunder kontaktoplysninger (navn, e-mailadresse, telefonnummer, momsnummer), som du indtaster, blive gemt af os med det formål at behandle din anmodning og svare på den, i udførelse af præ-kontraktlige og kontraktlige foranstaltninger eller baseret på vores legitime eller overvejende interesse. Vi bruger ikke de data, du giver os, til andre formål. Dataene vil blive behandlet i den tid, der er nødvendig for at give den ønskede feedback, og under alle omstændigheder ikke længere end to år fra den sidste adgang til det bruger området.

 e) Institutionelle formål i forbindelse med opfyldelsen af juridiske forpligtelser, relateret til MBK Fincom SA's aktiviteter og overholdelse af nationale og/eller fællesskabsbestemmelser og standarder.

 f) Anmodning om oplysninger fra den registrerede om produkter eller assistance i faser før eller efter salg.

 

Kontaktformular og e-mail kontakt

Hvis du sender os anmodninger via vores kontaktformular eller via e-mail, vil dine data fra kontaktformularen eller e-mailen, herunder de kontaktoplysninger, du giver, blive gemt med det formål at behandle din anmodning og eventuelle efterfølgende spørgsmål. For at kontakte os er det nødvendigt at angive en e-mailadresse. Navn og telefonnummer er valgfrit. Retsgrundlaget for databehandlingen er vores legitime eller overvejende interesse i at svare på din anmodning eller udføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. Dataene vil blive behandlet i den tid, der er nødvendig for at give den ønskede feedback, og under alle omstændigheder ikke længere end to år fra anmodningen. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data.

Formular til kundeservice

Du kan sende os supportanmodninger via vores kundeservice formular. Hvis du indsender formularen, vil de oplysninger, du giver, herunder kontaktoplysninger (navn, e-mailadresse, telefonnummer, momsnummer), som du indtaster, blive gemt af os med det formål at behandle din anmodning og svare på den.

Behandlingen af de angivne personoplysninger udføres i henhold til Art. 31 cpv 2 letter a og Art. 6 para. 1, litra b) i GDPR. Vi bruger ikke de data, du giver os, til andre formål. Oplysningerne vil blive behandlet i det tidsrum, der er nødvendigt for at give den ønskede feedback.

Fotografisk materiale og videomateriale

Med nogle af vores specifikke applikationer til service kan brugeren dele fotos og/eller videoer med os for at kommunikere med os eller til personliggørende tjenester (for eksempel brug af fotografisk og videomateriale til service, brug af foto- og videooptagelsesenheder i VR-systemet). Alt materiale vil blive gemt af os med det formål at behandle anmodningen og svare på den.

Behandlingen af de personlige data udføres i henhold til Art. 31 cpv 2 bogstav a og art. 6 para. 1, litra b) i GDPR. Vi bruger ikke de data, du giver os, til andre formål.

Formular til at foreslå nye produkter

På vores hjemmeside kan du sende os et forslag til nye produkter, som vi kan tilføje til vores udvalg af produkter vi sælger. Hvis du sender formularen, vil de oplysninger, du giver, herunder kontaktoplysninger (e-mailadresse), som du indtaster, blive gemt af os med det formål at behandle din anmodning og svare på den.

Behandlingen af de angivne personoplysninger udføres i henhold til Art. 31 cpv 2 letter a og Art. 6 para. 1 litra f) GDPR, da vi har en legitim eller overvejende interesse i at besvare dine spørgsmål. Vi bruger ikke de data, du giver os, til andre formål.

Formular til at blive leverandør

Du kan ansøge om at blive leverandør for de produktkatagorier, du er interesseret i, ved at bruge formularen på vores hjemmeside. Hvis du indsender formularen, vil de oplysninger, du giver, inklusiv kontaktoplysninger (navn, firmanavn, e-mailadresse, telefonnummer), som du indtaster, bliver gemt af os med det formål, at behandle din anmodning og svare på den.

Behandlingen af de angivne personlige data udføres i henhold til art. 31 cpv 2 letter a. og Art. 6 para. 1 litra b) GDPR, hvis formålet er at indgå et kontraktforhold med os. Vi bruger ikke de data, du giver os, til andre formål. Dataene vil blive behandlet i den tid, der er nødvendig for at give den ønskede feedback, og under alle omstændigheder ikke længere end 1 år fra anmodningen.

g) Markedsføringsaktiviteter (direkte markedsføring): promovering og markedsføring generelt, herunder udsendelse af nyhedsbreve og promovering af nye tilbud, også via breve, telefon, SMS osv.

 

Markedsføringsaktiviteter og nyhedsbreve

Hvis du ønsker at modtage vores markedsføringskommunikation, herunder det nyhedsbrev, der tilbydes på vores hjemmeside, med regelmæssige oplysninger om vores tilbud og produkter, har vi brug for din e-mailadresse som obligatorisk information. I første omgang vil du modtage en e-mail med et link til at bekræfte, at du som indehaver af den pågældende e-mailadresse og ønsker at modtage nyhedsbrevet i fremtiden. Med bekræftelsen giver du os dit samtykke i henhold til Art. 31 cpv 1 LPD og Art. 6 para. 1, litra a GDPR, at vi kan bruge dine personlige data til at sende det ønskede nyhedsbrev.

Bemærk venligst, at vi ved tilmelding til nyhedsbrevet ud over den e-mailadresse, der er nødvendig for at sende nyhedsbrevet, også gemmer den IP-adresse, du brugte, da du tilmeldte dig nyhedsbrevet, samt dato og tidspunkt for tilmelding og bekræftelse, for at kunne spore eventuelt misbrug på et senere tidspunkt. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i henhold til Art. 31 cpv 2 letter a og Art. 6 para. 1, litra f GDPR. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet ved at tilbagekalde dit samtykke via linket i ethvert nyhedsbrev eller ved at sende en e-mail til den ovennævnte manager. Efter afmelding slettes brugerens e-mailadresse fra nyhedsbrevets distributionsliste.

 h) Soft spam: Afsendelse af mailkommunikation med indhold, der ligner varer og/eller tjenester, som brugeren har købt tidligere.

 

Soft spam

Du kan modtage vores markedsføringsemails med indhold, der ligner produkter, som vi allerede har leveret (soft spam). Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i henhold til Art. 31 cpv 2 letter a og Art. 6 para. 1, litra f GDPR. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og gøre indsigelse mod behandlingen.

 i) Analyse og statistisk behandling, også i anonymiseret form, samt undersøgelser og markedsanalyse med det formål at profilere brugere, også med elektroniske værktøjer.

 j) Gennemførelse af kontrol af kundetilfredshed.

 

Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i henhold til Art. 31 cpv 2 letter a og Art. 6 para. 1, litra f, i GDPR.

 

 1. COOKIES

Vores hjemmeside bruger såkaldte "cookies". Cookies er små tekstfiler, der gemmes midlertidigt på din enhed i løbet af en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies). Session-cookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på brugerens enhed, indtil de slettes af brugeren selv, eller indtil webbrowseren automatisk funktion sletter dem. Mange cookies er tekniske nødvendige, da nogle af hjemmesidens funktioner ikke ville fungere uden dem (f.eks. kurvens funktionener eller sprogindstillingerne). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller til at vise reklamer.

Behandlingen af personlige data gennem andre cookies er baseret på samtykke i overensstemmelse med Art. 31 cpv 1 LPD og Art. 6 para. 1, litra a) i GDPR. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes med fremadrettet virkning. I tilfælde, hvor sådanne cookies bruges til analyse- og optimeringsformål, vil vi informere dig separat i denne privatlivspolitik og anmode om dit specifikke samtykke.

Hvis du går ind i indstillingerne for din browser, kan du se informationerne omkring dine cookie indstillingen og ændre dem til kun at tillade cookies i visse tilfælde, til at udelukkende acceptere cookies i visse tilfælde eller generelt og til at aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren.

Oplysningerne omkring cookie indstillinger kan ses ved at følge links for hver browser:

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/da/kb/cookies-information-som-websteder-gemmer-paa-din-computer

 

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da&sjid=9659922057046085234-EU

Internet Explorer/Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/da-dk/windows/slet-og-administrer-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari

https://support.apple.com/da-dk/guide/safari/sfri11471/mac

Safari til iPhone, iPad, og iPod touch

https://support.apple.com/da-dk/105082

 

Du kan også individuelt administrere cookies fra mange virksomheder og værktøjer, der bruges til annoncering. For at gøre dette skal du bruge de relevante brugerværktøjer, der er tilgængelige på https://www.aboutads.info/choices/ eller http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. Mange browsere tilbyder også en såkaldt "Do not track" funktion. Ved at aktivere denne funktion fortæller browseren reklamenetværk, hjemmesider og applikationer, at du ikke ønsker at blive "sporet" til adfærdsmæssig reklame og lignende.

Derudover kan du forhindre indlæsning af såkaldte scripts som standard. "NoScript" tillader kun udførelse af JavaScript, Java og andre plug-ins på betroede domæner efter eget valg. Oplysninger og instruktioner om, hvordan du ændrer denne funktion, kan fås fra din browserudbyder (f.eks. for Mozilla Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/noscript/). Bemærk venligst, at hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af vores hjemmeside være begrænset.

 

Ændring af cookie indstillinger

Du kan til enhver tid tilbagetrække din tilladelse til brug af eller ændre dine cookie indstillinger. For at gøre dette, skal du gå til cookie indstillingerne ved trykke på det relevante linket. Du kan finde det nederst i fodteksten af vores hjemmeside.

 

Google Ads

På vores hjemmeside bruger vi "Google Ads", en tjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (herefter "Google"). Vi bruger Google Ads til markedsførings- og optimeringsformål, især for at vise relevante og interessante annoncer til brugeren. Hvis du har givet os dit samtykke i henhold til Art. 31 cpv. 1 LPD og Art. 6 para. 1 litra a GDPR, kan vi bruge Google Ads til at promovere vores interessante tilbud ved hjælp af reklamemateriale på eksterne hjemmesider. Disse reklamer leveres af Google gennem såkaldte "AdServers". Til dette formål bruger vi AdServer cookies, som gør det muligt at måle visse parametre for succes, såsom annoncevisninger eller bruger klik. Hvis du ankommer til vores hjemmeside gennem en Google annonce, gemmer Google Ads en cookie på din pc. Disse cookies udløber normalt efter 30 dage og er ikke beregnet til at identificere dig personligt. Følgende oplysninger gemmes typisk som analyseværdier for denne cookie: unikt cookie-id, antal annoncevisninger pr. placering (frekvens), sidste visning (relevant for konverteringer efter visning), opt-out-oplysninger (indikation af, at brugeren ikke længere ønsker at blive kontaktet). Disse cookies gør det muligt for Google at genkende brugerens webbrowser. Hvis en bruger besøger bestemte sider på en annoncørs hjemmeside, og den cookie, der er gemt på brugerens computer, ikke er udløbet, kan Google og annoncøren se, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til den pågældende side. Alle annoncør har en bestemt cookie, der er tilknyttet til dem. Derfor kan cookies ikke spores via annoncørernes hjemmesider. Vi indsamler og behandler ikke selv nogen personlige data i forbindelse med de førnævnte reklameforanstaltninger. Vi modtager kun statistiske evalueringer fra Google. Takket være disse evalueringer kan vi genkende, hvilke af de anvendte reklameforanstaltninger der er særligt effektive. Vi modtager ikke yderligere data fra brugen af reklamematerialet, specifikt kan vi ikke identificere brugere baseret på disse oplysninger. Gennem de anvendte marketingværktøjer opretter din browser automatisk en direkte forbindelse til Googles server. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af de data, der indsamles af Google ved brug af Google Ads. Så vidt vi ved, modtager Google information om, at du har besøgt den relevante del af vores hjemmeside eller klikket på en af vores annoncer. Hvis du har en brugerkonto hos Google og er registreret, kan Google tildele besøget til din brugerkonto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke har logget ind, er det muligt, at Google kan finde ud af og gemme din IP-adresse. Siden personoplysninger overføres til USA, kræves der yderligere passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre det databeskyttelsesniveau, der forventes af GDPR. For at sikre dette har vi indgået standard kontrakt med udbyderen i henhold til Art. 46, stk. 2, litra c i GDPR. Disse forpligter modtageren af dataene i USA til at behandle dataene i overensstemmelse med det europæiske beskyttelsesniveau. I tilfælde, hvor dette ikke kan garanteres selv med denne kontraktlige udvidelse, forsøger vi at opnå yderligere bestemmelser og forpligtelser fra modtageren i USA. Yderligere oplysninger om Googles brug af data, indstillinger og opt-out muligheder samt databeskyttelse findes på følgende Google websteder:

Privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy

Googles webstedsstatistik: https://services.google.com/sitestats/en.html

Du kan forhindre installation af cookies ved at slette eksisterende cookies og deaktivere lagring af cookies i indstillingerne for din webbrowser. Bemærk venligst, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på vores websted fuldt ud. Du kan også forhindre lagring af cookies ved at indstille din webbrowser til at blokere cookies fra domænet "www.googleadservices.com" (https://www.google.de/settings/ads). Vi gør opmærksom på, at denne indstilling vil blive slettet, hvis du sletter cookies. Derudover kan du deaktivere interessebaserede reklamer ved at klikke på linket http://optout.aboutads.info. Bemærk venligst, at denne indstilling også slettes, hvis du sletter cookies.

 

Google Analytics

Vores hjemmeside bruger Google Analytics, en internetanalysetjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google Analytics bruger såkaldte "cookies" og web beacons. Google bruger disse oplysninger på vegne af operatøren af dette websted til at evaluere brugernes brug af webstedet og til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet. Google vil også bruge disse oplysninger til at give webstedsoperatøren yderligere tjenester relateret til brugen af webstedet og internettet. Den IP adresse, der bruges af din browser som en del af Google Analytics, flettes ikke med andre Google data. Behandlingen er baseret på dit samtykke. Vi bruger kun Google Analytics med IP anonymisering aktiveret. Det betyder, at din IP-adresse kun vil blive viderebehandlet af Google i en forkortet form. Vi har indgået en databehandlingsaftale med tjenesteudbyderen, hvor vi forpligter dem til at beskytte vores kunders data og ikke videregive dem til tredjepart. Da personoplysninger overføres til USA, kræves der yderligere passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre det databeskyttelsesniveau, der forventes af GDPR. For at sikre dette har vi indgået standard kontrakt med udbyderen i henhold til Art. 46, stk. 2, litra c i GDPR. Disse klausuler forpligter modtageren af dataene i USA til at behandle dataene i overensstemmelse med det europæiske beskyttelsesniveau. I tilfælde, hvor dette ikke kan garanteres selv med denne kontraktlige udvidelse, forsøger vi at opnå yderligere bestemmelser og forpligtelser fra modtageren i USA. Betingelserne for brug af Google Analytics og oplysninger om databeskyttelse er tilgængelige på følgende links:

http://www.google.com/analytics/terms/

https://policies.google.com/privacy

Dataene vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til. Data om brugere og begivenheder, der er forbundet med cookies, bruger-id'er (f.eks. user ID) og reklame id'er (f.eks. DoubleClick cookies, Android reklame id, IDFA), slettes senest 14 måneder efter indsamlingen. Bemærk dog, at det i dette tilfælde muligvis ikke er muligt at bruge alle funktionerne på dette websted uden begrænsninger. Det er også muligt at forhindre Google i at indsamle data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse) og i at behandle disse data ved at downloade og installere det browser plugin, der er tilgængeligt på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

 1. MODTAGERE AF PERSONLIGE DATA

Vi kan dele personlige oplysninger med medarbejdere og/eller personer der handler under den dataansvarliges myndighed (behørigt instrueret til dette formål), samt tredjeparter, der er bundet til den dataansvarlige med et kontraktligt forhold, med det formål at opfylde kontraktlige forpligtelser og opfylde et eller flere af de allerede nævnte behandlingsformål. Sådanne tredjeparter vil behandle de leverede data som databehandlere eller som uafhængige dataansvarlige. Specifikt kan vi dele de indsamlede personoplysninger med følgende kategorier af modtagere: a) enheder, der leverer tjenester relateret til driften af denne hjemmeside, den dataansvarliges IT-system og telekommunikationsnetværk (f.eks. hostingudbydere, webmastere). b) assistance- og konsulentvirksomheder (f.eks. web- og digitale marketingbureauer). c) kompetente myndigheder til overholdelse af juridiske forpligtelser og/eller bestemmelser fra offentlige organer, efter anmodning. d) udbydere af elektroniske betalingstjenester. e) kurerer og speditører.

 

 1. OVERFØRSEL AF PERSONLIGE DATA UDEN FOR SCHWEIZ

Webstedet er baseret i Belgien (hosting), og derfor vil de behandlede personoplysninger både blive opbevaret i Schweiz og overført uden for Det Schweiziske Forbund til et land, der anses for passende af Forbundsrådet til kommunikation af personoplysninger (se bilag 1 i OPDa https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/568/it).

I tilfælde af overførsel af personoplysninger til andre udenlandske lande, der ikke er inkluderet i bilag 1 til OPDa, vil overførslen blive udført i overensstemmelse med bestemmelserne i LPD og OPDa og især på følgende grundlag:

- hvis der foreligger tilstrækkelige garantier, specifikt kontraktlige foranstaltninger, der har til formål at sikre tilstrækkelig beskyttelse i udlandet.

- behandlingen er direkte relateret til indgåelse eller udførelse af en kontrakt, og de data, der behandles, vedrører den anden part.

- kommunikationen finder sted inden for den samme juridiske enhed eller virksomhed eller mellem juridiske enheder eller virksomheder under en enkelt ledelse, forudsat at afsenderen og modtageren overholder regler, der har til formål at sikre tilstrækkelig beskyttelse af dataene.

 

 1. DINE RETTIGHEDER

Ifølge LPD får du følgende rettigheder (ikke udtømmende liste):

 • Få berigtiget unøjagtige eller forældede persondata.
 • Blive informeret skriftligt og gratis, hvis personlige data vedrørende dig behandles.
 • Forhindre kommunikation til tredjeparter af følsomme personoplysninger.
 • Få overført personoplysninger eller anmode om, at de overføres til tredjeparter.
 • Anmode om begrænsning eller blokering af databehandling, forebyggelse af datakommunikation til tredjeparter eller berigtigelse eller destruktion af personoplysninger.
 • Anmode om forbud mod en bestemt databehandling og kommunikation af personoplysninger til tredjeparter eller sletning eller destruktion af visse personoplysninger.
 • Hvis hverken rigtigheden eller unøjagtigheden af personoplysninger kan bevises, anmode om tilføjelse af en note for at angive tvisten.
 • Anmode om, at berigtigelse, destruktion, blokering af specifik kommunikation til tredjeparter, samt notatet om tvisten eller dommen kommunikeres til tredjeparter eller offentliggøres.
 • Erklære behandlingen af personoplysninger for ulovlig.

 

Ifølge GDPR har du følgende rettigheder:

 • Få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger om dig behandles eller ej, og i så fald adgang til personoplysningerne (Adgang).
 • Få den dataansvarlige til at berigtige unøjagtige personoplysninger om dig (Berigtigelse).
 • Få den dataansvarlige til at slette personoplysninger om dig (sletning).
 • Få den dataansvarlige til at begrænse behandlingen (Begrænsning).
 • Modtage de personoplysninger om dig, som du har givet til en dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og have ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til (Flytbarhed).
 • Til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation (indsigelse). 

Hvis brugeren mener, at behandlingen af data vedrørende dem overtræder bestemmelserne i LPD og GDPR, har de ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed, uden at det berører andre administrative eller retslige midler (for Schweiz: Federal Data Protection and Information Commissioner; for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kan Det Europæiske Databeskyttelsesråds hjemmeside konsulteres her https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_it). Du kan udøve dine rettigheder i henhold til LPD og GDPR (som relevant) ved at kontakte den dataansvarlige på: [email protected]

 

 1. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Datasikkerhed

Vi anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der står i forhold til risikoen i overensstemmelse med Art. 8 i LPD og art. 1, 2, 3 OPDa i forbindelse med Art. 32 i GDPR under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og behandlingens art, omfang, sammenhæng og formål samt de forskellige sandsynlighed for og alvor af risikoen for fysiske personers rettigheder og friheder. Denne hjemmeside bruger SSL kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold.

Mindreårige

Ingen mindreårige under 16 år må indsende oplysninger til dette websted uden forudgående samtykke fra deres forældre eller værger, eller foretage køb eller indgå juridiske kontrakter via dette websted uden et sådant samtykke, medmindre dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Eksterne links til sociale medier

På vores hjemmeside er sociale medier (f.eks. LinkedIn, Facebook, Instagram) udelukkende brugt som links til de respektive tjenester. Når du klikker på det indlejrede tekst-/billede link, bliver du omdirigeret til den pågældende udbyders hjemmeside. Brugerdata overføres først, når du er blevet omdirigeret til den respektive udbyder. Oplysninger om brugen af brugerens personlige data gennem brugen af hjemmesiden kan findes i privatlivspolitikkerne på de besøgte hjemmesider.

Kommunikation med DPO'en

Når du kontakter vores data protection officer, bedes du angive den virksomhed, som din anmodning vedrører. Medmindre databeskyttelsesrådgiveren eller vores interne databeskyttelsesteam udtrykkeligt beder om det, må du ikke vedhæfte en kopi af dine id-dokumenter til din anmodning.

Ændringer og opdateringer

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik, hvis det er nødvendigt, i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler. På denne måde kan vi tilpasse den til lovkrav og tage højde for ændringer af vores tjenester, såsom introduktion af nye tjenester. Den seneste version gælder for dit besøg.

 

Dato for seneste opdatering: 5. december 2023

Klarna banner
Personal designer banner
Et særligt tilpasset projekt til dig!
Customers count banner
1.7 Millioner Kunder over hele Europa
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Tailor-made solutions for every task