Indlæser...
Klarna banner
Personal designer banner
Et særligt tilpasset projekt til dig!
Customers count banner
1.7 Millioner Kunder over hele Europa
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Tailor-made solutions for every task

Produceshop Privatlivspolitik 

 

Introduktion

Dit privatliv er meget vigtigt for MBK Fincom SA, og for at beskytte dig bedst muligt, giver vi dig dette dokument, hvori du finder oplysninger om den type informationer, der indsamles online, og om de forskellige muligheder, du har for at gribe ind i indsamlingen og brugen af disse oplysninger på siden. Dine oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser om databeskyttelse.

Definitioner

Vores privatlivspolitik skal være enkel og forståelig for alle. Derfor bruger vores privatlivspolitik generelt de officielle udtryk i General Data Protection Regulation (GDPR). De officielle definitioner er forklaret i art. 4 af GDPR.

Webhosting

Dette websted er hostet af en ekstern tjenesteudbyder (hoster). Dette websted er hostet i GPC Google Cloud Platform, Belgien, Europe-west1-b Zone. Personlige data, der indsamles på dette websted, gemmes på hosters servere. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, IP-adresser, forespørgsler om kontakt, meta- og kommunikationsdata, websideadgang og andre data, der genereres af et websted. Vi indsamler de anførte data for at sikre en korrekt forbindelse til webstedet og en fejlfri levering af vores tjenester. Behandlingen af disse data er nødvendig for at gøre hjemmesiden tilgængelig for dig. Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er vores legitime interesse i en korrekt præsentation og funktionalitet af vores websted i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 lit. f GDPR. Vi har indgået en databehandleraftale med udbyderen i overensstemmelse med kravene i art. 28 GDPR, hvori vi forpligter dem til at beskytte vores kunders data og til ikke at videregive dem til tredjepart.

Server Logfiler

Når du besøger vores hjemmeside, er det teknisk nødvendigt, at der via din internetbrowser overføres data til vores webserver. Følgende data registreres under en aktiv forbindelse til kommunikation mellem din internetbrowser og vores webserver: 1) Dato og klokkeslæt for anmodningen. 2) Navnet på den ønskede fil. 3) Den side, hvorfra filen blev anmodet om. 4) Adgangsstatus, 5) Den anvendte webbrowser og styresystem. 6) Den anmodende enheds (fulde) IP-adresse. 7) Den overførte datamængde. Vi indsamler de anførte data for at sikre en korrekt forbindelse til webstedet og en fejlfri levering af vores tjenester. Behandlingen af disse data er nødvendige for at gøre hjemmesiden tilgængelig for dig. Logfilerne behandles med henblik på at evaluere systemets sikkerhed og stabilitet samt til administrative formål.  Logfilerne er skabt til at evaluere systemets sikkerhed og stabilitet samt til administrative formål. Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er vores legitime interesse i beskyttelsen og funktionaliteten af vores websted i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 lit. f GDPR. Af hensyn til den tekniske sikkerhed, især for at forhindre forsøg på angreb af vores webserver, kan vi midlertidigt gemme disse data. Senest efter 30 dage anonymiseres dataene ved at forkorte IP-adressen på domæneniveau, så det ikke længere er muligt at henvise til den enkelte bruger. Disse data evalueres ikke i anonymiseret form, undtagen til statistiske formål. Disse data kombineres ikke med data fra andre datakilder.

Typer af behandlede data

De it systemer og software procedurer, der anvendes til at drive dette websted, indsamler visse personoplysninger som en del af deres standardfunktion, og overførslen af disse oplysninger er nødvendige for at sikre internet kommunikations protokollerne. Der er tale om oplysninger, som ikke indsamles med henblik på at knytte dem til identificerede registrerede personer, men som i kraft af deres karakter kan gøre det muligt at identificere brugerne ved hjælp af processer og sammenkædning med oplysninger, der opbevares af tredjepart. Denne datakategori omfatter URI-adresserne (den såkaldte "Uniform Resource Identifier") for de ressourcer, der anmodes om, tidspunktet for sådanne anmodninger, den metode, der anvendes til at sende en anmodning til serveren, den returnerede fils størrelse, den numeriske kode, der angiver status for serverens svar (vellykket, fejl osv.) og andre parametre vedrørende styresystemet og brugerens it kontekst. 

Disse oplysninger anvendes udelukkende med henblik på at indsamle statistiske oplysninger om brugen af webstedet og til at kontrollere, at den fungerer korrekt. Oplysningerne kan muligvis, men først efter anmodning fra de kompetente myndigheder, bruges til at fastslå ansvar i tilfælde af angivelig cyberkriminalitet til skade for webstedet. Den frivillige, eksplicitte og valgfrie videresendelse af elektronisk post til de adresser, der er angivet på dette websted, indebærer, at afsenderens adresse, som er nødvendig for at kunne besvare anmodninger, samt eventuelle andre personlige oplysninger i meddelelsen bliver angivet. 

Mindreårige

I overensstemmelse med art. 8 i GDPR må ingen under 16 år sende oplysninger til dette websted uden forudgående samtykke fra deres forældre eller værge, eller foretage køb eller indgå juridiske aftaler via dette websted uden førnævnte samtykke, medmindre dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Metoder og formål med data behandlingen  

Personoplysninger behandles med automatiserede værktøjer udelukkende i det tidsrum, der er nødvendigt for at nå de formål, som de blev indsamlet til. I overensstemmelse med art. 32 i GDPR overholdes særlige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre tab af data, ulovlig eller ukorrekt brug og uautoriseret adgang. Databehandlingen tjener følgende formål: a) Institutionelle formål i overensstemmelse med juridiske forpligtelser, relateret til MBK Fincom SA's aktiviteter og overholdelse af nationale og/eller EU-regler samt forordninger. b) Registrering hos MBK Fincom SA og tilmelding til nyhedsbrevet, anmodning fra den interesserede part om at registrere sig på webstedet og/eller modtage meddelelser fra MBK Fincom SA vedrørende deres forretning. c) Anmodning fra den interesserede part omkring oplysninger om produkter eller assistance i før- eller eftersalgsfasen. d) kommunikation og kommercielle salgsfremmende aktiviteter og reklame generelt, herunder udsendelse af nyhedsbreve, markedsføring, direkte salg, fremme af nye kommercielle tilbud fra tredjepartsvirksomheder - som oplysningerne kan videregives til - via breve, telefon, e-mail, sms osv.  e) analyse og profilering, gennemførelse af kontrol af kundetilfredsheden, analyse og behandling af statistikker, herunder i anonym form, samt markedsundersøgelser og analyse, brugerprofilering, herunder med elektroniske værktøjer. 

Behandlingen af personoplysninger, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, udtrækning, rådgivning, brug, kommunikation ved overførsel, udbredelse eller enhver anden tilgængelig form, sammenligning eller sammenkobling, begrænsning, annullering eller destruktion, finder sted både manuelt og elektronisk, idet disse oplysninger lagres i en elektronisk database, der er beregnet til dette formål, med henblik på at opfylde de forpligtelser og til de formål, der er angivet ovenfor. 

De personoplysninger, der er opbevares i ovennævnte it system, samt de personoplysninger, der er lagret i den dataansvarliges elektroniske arkiver, behandles i overensstemmelse med reglerne i den gældende lovgivning under GDPR vedrørende sikkerhedsforanstaltninger for at minimere risikoen for ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang, utilsigtet eller ulovligt, eller behandling, der ikke er i overensstemmelse med formålet med indsamlingen.

Kontaktformular og kontakt via e-mail

Hvis du sender os anmodninger via vores kontaktformular eller e-mail, vil dine oplysninger fra kontaktformularen eller e-mailen, herunder de kontaktoplysninger, du har angivet der, blive gemt med henblik på behandling af din anmodning og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Du skal oplyse en e-mailadresse for at kontakte os. Dit navn og telefonnummer er valgfrit. Vi videregiver under ingen omstændigheder disse data uden dit samtykke. Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er vores legitime interesse i at besvare din anmodning i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR og, hvis det er relevant, art. 6 stk. 1 lit. b GDPR, forudsat at din anmodning har til formål at indgå en kontrakt. Dine data vil blive slettet efter den endelige behandling af din anmodning, forudsat at der ikke er nogen lovbestemte opbevaringsforpligtelser, der modsiger dette. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger ved brug af art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Formular til kundeservice

Du kan sende os anmodninger om assistance via vores kundeserviceformular. Hvis du anvender formularen, vil de oplysninger, du giver, herunder de kontaktoplysninger (navn, e-mailadresse, telefonnummer, momsnummer), du indtaster der, blive gemt af os med henblik på at behandle din anmodning og svare på den. 

Behandlingen af de afgivne personoplysninger er udelukkende baseret på art. 6 stk. 1 lit. b) GDPR, hvis den har til formål at indgå et kontraktligt forhold med os. Ellers er den baseret på art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR, vores legitime interesse i at besvare dine spørgsmål. Vi bruger ikke de oplysninger, du har givet os, til andre formål. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger ved brug af art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Foto- og videomateriale

Med nogle af vores service specifikke applikationer kan du dele fotos og/eller videoer med os for at kommunikere med os eller personliggøre tjenesterne (f.eks. ved brug af foto- og videomateriale til assistanceformål, brug af VR systemets foto- og videooptagelsesenhed). Alt materiale vil blive gemt af os med henblik på at behandle din anmodning og svare på den.  

Behandlingen af de afgivne personoplysninger er udelukkende baseret på art. 6 stk. 1 lit. b) GDPR, hvis den har til formål at indgå et kontraktligt forhold med os. Ellers er den baseret på art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR, vores legitime interesse i at besvare dine spørgsmål. Vi bruger ikke de oplysninger, du har givet os, til andre formål. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger ved brug af art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Formular til anmodning om et tilbud eller en prisangivelse

På vores websted har du mulighed for at sende os en anmodning om et tilbud eller et prisoverslag. Hvis du anvender formularen, vil de oplysninger, du giver, herunder de kontaktoplysninger (navn, e-mailadresse, telefonnummer, momsnummer), du indtaster der, blive gemt af os med henblik på at behandle din anmodning og besvare den. Behandlingen af de afgivne personoplysninger er udelukkende baseret på art. 6 stk. 1 lit. b) GDPR, hvis den har til formål at indgå et kontraktligt forhold med os. Ellers er den baseret på art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR, vores legitime interesse i at besvare dine spørgsmål. Vi bruger ikke de oplysninger, du har givet os, til andre formål. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger ved brug af art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Bestillingsformular

Du har mulighed for at bruge ordreformular for at afslutte købet af en vare. Hvis du anvender formularen, vil de oplysninger, du giver, herunder de kontaktoplysninger (navn, e-mailadresse, telefonnummer, momsnummer), som du indtaster der, blive gemt af os med henblik på at behandle din anmodning og besvare den. 

Behandlingen af de afgivne personoplysninger er udelukkende baseret på art. 6 stk. 1 lit. b) GDPR, hvis den har til formål at indgå et kontraktligt forhold med os. Ellers er den baseret på art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR, vores legitime interesse i at besvare dine spørgsmål. Vi bruger ikke de oplysninger, du har givet os, til andre formål. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger ved brug af art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Foreslå nye produkter Formular

På vores websted kan du sende os forslag til nye produkter, der skal tilføjes til vores udvalg af varer vi sælger. Hvis du anvender formularen, vil de oplysninger, du giver, herunder de kontaktoplysninger (e-mailadresse), du indtaster der, blive gemt af os med henblik på at behandle din anmodning og svare på den. 

Behandlingen af de afgivne personoplysninger er udelukkende baseret på art. 6 stk. 1 lit. b) GDPR, hvis den har til formål at indgå et kontraktligt forhold med os. Ellers er den baseret på art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR, vores legitime interesse i at besvare dine spørgsmål. Vi bruger ikke de oplysninger, du har givet os, til andre formål. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger ved brug af art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Bliv vores leverandør Formular

Du kan ansøge om at blive leverandør for de produktklasser, der har din interesse, ved hjælp af formularen på vores hjemmeside. Hvis du anvender formularen, vil de oplysninger, du giver, herunder de kontaktoplysninger (navn, firmanavn, e-mailadresse, telefonnummer), som du indtaster der, blive gemt af os med henblik på at behandle din anmodning og besvare den. 

Behandlingen af de afgivne personoplysninger er udelukkende baseret på art. 6 stk. 1 lit. b) GDPR, hvis den har til formål at indgå et kontraktligt forhold med os. Ellers er den baseret på art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR, vores legitime interesse i at besvare dine spørgsmål. Vi bruger ikke de oplysninger, du har givet os, til andre formål. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger ved brug af art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Registrering af en kundekonto

Du har mulighed for at oprette en kundekonto i vores online butik for at bestille varer fra os. I forbindelse med registreringen og oprettelsen af din kundekonto indsamler og anvender vi følgende personoplysninger: a) Fornavn, efternavn og titel. b) E-mail adresse. c) Din adresse. d) Dato og klokkeslæt for registreringen. Derudover kan der gives frivillige oplysninger. Obligatoriske oplysninger, som gives i forbindelse med registreringen, er markeret ved indtastningsfeltet med en stjerne som et obligatorisk felt. Retsgrundlaget for de data, der er nødvendige for at stille kundekontoen til rådighed og bestille varer, er art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO. For behandling af frivillige oplysninger er retsgrundlaget dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO Dine data slettes, så snart brugerkontoen på vores hjemmeside slettes, og så længe der ikke er nogen lovbestemte opbevaringspligter. En ændring og/eller sletning af din kundekonto, herunder de data, som du har oplyst, kan foretages efter at du har logget direkte ind på din brugerkonto og deaktiveret din konto eller ved at sende en besked til vores ovenfor angivne e-mailadresse. 

Nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på vores hjemmeside med regelmæssige oplysninger om vores tilbud og produkter, har vi brug for din e-mailadresse som en obligatorisk oplysning. I første omgang vil du modtage en e-mail med et link til at bekræfte, at du som ejer af den pågældende e-mailadresse ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover. Med bekræftelsen giver du os dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a GDPR, at vi må bruge dine personlige data til formålet med den ønskede nyhedsbrevs forsendelse. Ved tilmelding til nyhedsbrevet gemmer vi ud over den e-mailadresse, der er nødvendig for at sende nyhedsbrevet, den IP-adresse, som du brugte ved tilmeldingen til nyhedsbrevet, samt dato og klokkeslæt for tilmelding og bekræftelse, så vi senere kan spore et eventuelt misbrug. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet via det link, der er indsat i hvert nyhedsbrev, eller ved at sende en e-mail til den ovennævnte ansvarlige person. Efter din annullering vil din e-mailadresse straks blive slettet fra vores distributionsliste for nyhedsbreve, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til fortsat brug af de indsamlede data eller fortsat behandling på anden vis er lovligt tilladt.

Jobansøgning

Hvis du ansøger om et job hos os via kontaktformularen (https://mbkfincom.com/work-with-us/) eller via e-mail, indsamler vi personoplysninger. Dette omfatter især dine kontaktoplysninger (f.eks. brugerens for- og efternavn, telefonnummer og e-mail-adresse) samt andre data, som du har oplyst om din baggrund (f.eks. CV, kvalifikationer, eksamensbeviser og erhvervserfaring) og din person (f.eks. motiveret ansøgning, personlige interesser). Dette kan også omfatte særlige kategorier af personoplysninger (f.eks. oplysninger om et alvorligt handicap). Dine personoplysninger indsamles generelt direkte fra dig under ansøgningsprocessen og krypteres under den elektroniske overførsel. Desuden gives der samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a GDPR sammenholdt med den schweiziske lovgivning. Hvis behandlingen af dine data er baseret på et samtykke, har du ret til til enhver tid at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. I vores virksomhed har kun de personer og ansvarlige (f.eks. personaleafdelingen) adgang til dine personlige data, som er absolut nødvendige for at gennemføre ansøgningsproceduren eller for at opfylde vores juridiske forpligtelser. Din ansøgning vil blive videresendt til den ansvarlige person til behandling. Dine personoplysninger vil under ingen omstændigheder blive videregivet til tredjepart uden tilladelse. Dine data i forbindelse med en ansøgning til et specifikt stillingsopslag vil blive opbevaret og behandlet af os under den løbende ansøgningsproces. Når ansøgningsprocessen er afsluttet (f.eks. i form af en accept eller et afslag), vil ansøgningsprocessen inklusive alle personoplysninger blive slettet fra systemet senest seks måneder efter, at ansøgningsprocessen er afsluttet. Oplysningerne om udvalgte ansøgere opbevares sikkert i op til to år, forudsat at ansøgerne har givet deres samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 lit. a GDPR sammenholdt med schweizisk lovgivning. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Til dette formål er det tilstrækkeligt med en uformel e-mail til kontaktoplysningerne for den ansvarlige person, der er anført ovenfor. Hvis du bliver godkendt, vil dine ansøgningsdokumenter blive overført til personalemappen.

Cookies

Vores websted anvender såkaldte "cookies". Cookies er små tekstfiler, som enten gemmes midlertidigt på din enhed i en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du selv sletter dem, eller din webbrowser anvender en automatisk løsning. Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk set nødvendige, da visse funktioner på webstedet ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurv funktionen eller sprogindstillingerne). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller vise reklamer. Behandlingen af data ved hjælp af strengt nødvendige cookies er baseret på en legitim interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR til den tekniske fejlfri levering af vores tjenester. For nærmere oplysninger om behandlingsformålene og de legitime interesser henvises til de følgende forklaringer om den specifikke databehandling.

Behandlingen af personoplysninger ved hjælp af andre cookies er baseret på samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a GDPR. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden. I det omfang sådanne cookies anvendes til analyse- og optimeringsformål, informerer vi dig særskilt herom i denne privatlivspolitik og indhenter dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a GDPR.

Du kan indstille din browser til at 

    •  At få oplysninger om indstillingerne af cookies. 

    •  Kun tillade cookies i enkelte tilfælde.

    •  Udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt.

    •  Aktivere den automatiske sletning af cookies, når browseren lukkes.

Cookie-indstillingerne kan administreres under følgende links for hver browser:

    • Google Chrome

    • Mozilla Firefox

    • Edge (Microsoft)

    • Safari

    • Opera 

Du kan også administrere cookies for mange virksomheder og funktioner, der bruges til reklame, individuelt. Du kan gøre dette ved at bruge de relevante brugerværktøjer, der findes på https://www.aboutads.info/choices/ eller http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices De fleste browsere tilbyder også en såkaldt "do-not-track-funktion". Når denne funktion er aktiveret, fortæller browseren annoncenetværk, websteder og applikationer, at du ikke ønsker at blive "sporet" med henblik på adfærdsbaseret reklame og lignende. For oplysninger og instruktioner om, hvordan du redigerer denne funktion, henvises til nedenstående links, afhængigt af din browseren:

    • Google Chrome

    • Mozilla Firefox 

    • Edge (Microsoft)  

    • Safari

    • Opera

Derudover kan du forhindre, at såkaldte scripts indlæses som standard. "NoScript" tillader kun udførelse af JavaScripts, Java og andre plug-ins på betroede domæner efter eget valg. Oplysninger og instruktioner om, hvordan du redigerer denne funktion, kan du få hos udbyderen af din browser (f.eks. for Mozilla Firefox på: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/noscript/ ).Bemærk venligst, at hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af vores hjemmeside være begrænset.

Ændre cookie-indstillinger

Du kan til enhver tid nulstille eller ændre dine cookie-indstillinger. For at gøre dette skal du få adgang til cookie indstillingerne igen via vores integrerede thumbprint. Du kan finde dette nederst til venstre på vores websted.

Google Ads

Vi bruger "Google Ads" på vores websted, en tjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (i det følgende benævnt "Google"). Google Ads bruges af os til markedsførings- og optimeringsformål, især til at vise annoncer, der er relevante og interessante for dig. Hvis du har givet os dit samtykke hertil i henhold til art. 6 stk. 1 sætning 1 lit. a GDPR, kan vi bruge Google Ads til at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud ved hjælp af reklamemateriale på eksterne hjemmesider. Dette gør det muligt for os at fastslå, hvor succesfulde de enkelte reklameforanstaltninger er. Disse reklamemateriale leveres af Google via såkaldte "AdServere". Vi bruger AdServer cookies til dette formål, hvorigennem visse parametre til måling af succes, f.eks. visning af annoncerne eller klik fra brugerne, kan måles. Hvis du kommer til vores hjemmeside via en Google annonce, gemmer Google Ads en cookie på din pc. Disse cookies udløber normalt efter 30 dage. De har ikke til formål at identificere dig personligt. Følgende oplysninger gemmes normalt som analyseværdier for denne cookie: Unikt cookie-id, antal annonceindtryk for en placering (frekvens), sidste indtryk (relevant for konverteringer efter visning), opt-out informationer (markering af, at brugeren ikke længere ønsker at blive kontaktet). Disse cookies gør det muligt for Google at genkende din webbrowser. Hvis en bruger besøger visse sider på en annoncekundes websted, og den cookie, der er gemt på hans computer, ikke er udløbet, kan Google og kunden fortælle, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til den pågældende side. Der er en anden cookie knyttet til hver enkelt annoncekunde. Derfor kan cookies ikke spores via annoncekundernes websteder. Vi indsamler og behandler ikke selv personoplysninger i forbindelse med de ovennævnte reklameforanstaltninger. Vi modtager kun statistiske evalueringer fra Google. Ved hjælp af disse evalueringer kan vi genkende, hvilke af de anvendte reklameforanstaltninger der er særligt effektive. Vi modtager ikke yderligere data fra brugen af reklamematerialet, især kan vi ikke identificere brugerne på grundlag af disse oplysninger. På grund af de anvendte markedsføringsværktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse med Google serveren. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af de data, som Google indsamler ved brug af Google Ads. Så vidt vi ved, modtager Google oplysninger om, at du har opsøgt den relevante del af vores hjemmeside eller klikket på en annonce fra os. Hvis du har en brugerkonto hos Google og er registreret, kan Google tildele besøget til din brugerkonto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke har logget ind, er der mulighed for, at Google finder ud af og gemmer din IP-adresse. Da der sker en overførsel af personoplysninger til USA, er der behov for yderligere passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre databeskyttelsesniveauet i henhold til GDPR. For at garantere dette har vi indgået standardkontraktklausuler med udbyderen i overensstemmelse med art. 46 stk. 2 lit. c GDPR. Disse forpligter modtageren af dataene i USA til at behandle dataene i overensstemmelse med beskyttelsesniveauet i Europa. I de tilfælde, hvor dette ikke kan garanteres selv ved denne kontraktudvidelse, bestræber vi os på at opnå yderligere bestemmelser og forpligtelser fra modtageren i USA.

 Yderligere oplysninger om Googles brug af data, om indstillings- og indsigelsesmuligheder samt om databeskyttelse kan findes på følgende Google-websteder:

- Privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy

- Googles statistikker for websteder: https://services.google.com/sitestats/en.html

Du kan forhindre installationen af cookies ved at slette eksisterende cookies og deaktivere lagring af cookies i indstillingerne i din webbrowser. Vær opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktioner på vores hjemmeside i fuldt omfang. Du kan også forhindre lagring af cookies ved at indstille din webbrowser til at blokere cookies fra domænet "www.googleadservices.com" (https://www.google.de/settings/ads). Vi gør opmærksom på, at denne indstilling bliver slettet, hvis du sletter dine cookies. Desuden kan du deaktivere interessebaserede reklamer ved at klikke på linket http://optout.aboutads.info. Vi gør opmærksom på, at denne indstilling også bliver slettet, hvis du sletter dine cookies.

Google Analytics

Vores websted bruger Google Analytics, en internetanalysetjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google Analytics bruger såkaldte "cookies" og web beacons. Google bruger disse oplysninger på vegne af operatøren af dette websted til at evaluere din brug af webstedet og til at udarbejde rapporter om webstedets aktivitet. Google vil også bruge disse oplysninger til at give webstedsoperatøren yderligere tjenester i forbindelse med brugen af webstedet og internettet. Den IP-adresse, som din browser sender i forbindelse med Google Analytics, bliver ikke kombineret med andre data fra Google. Behandlingen sker i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 lit. a GDPR på retsgrundlaget af dit givne samtykke. Vi bruger kun Google Analytics med aktiveret IP-anonymisering. Det betyder, at din IP-adresse kun bliver viderebehandlet af Google i forkortet form. Vi har indgået en databehandleraftale med tjenesteudbyderen, hvori vi forpligter dem til at beskytte vores kunders data og til ikke at videregive dem til tredjeparter. Da der sker en overførsel af personoplysninger til USA, er der behov for yderligere passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre databeskyttelsesniveauet i henhold til GDPR. For at garantere dette har vi indgået standardkontraktklausuler med udbyderen i overensstemmelse med art. 46 stk. 2 lit. c GDPR. Disse forpligter modtageren af dataene i USA til at behandle dataene i overensstemmelse med beskyttelsesniveauet i Europa. I de tilfælde, hvor dette ikke kan garanteres selv ved denne kontraktudvidelse, bestræber vi os på at indhente yderligere bestemmelser og forpligtelser fra modtageren i USA. Brugsbetingelserne for Google Analytics og oplysninger om databeskyttelse kan tilgås via følgende links: 

http://www.google.com/analytics/terms/ 

https://policies.google.com/privacy 

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet. Data på bruger- og begivenhedsniveau, der er forbundet med cookies, bruger-id'er (f.eks. bruger-id) og reklame-id'er (f.eks. DoubleClick-cookies, Android Advertising ID, IDFA) slettes senest 14 måneder efter indsamlingen. Du kan forhindre, at cookies gemmes, ved at justere indstillingerne i din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Vær dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted uden begrænsning. Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien, og analysere din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) og behandle disse data af Google ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Eksterne links til sociale medier

På vores websted er sociale medier (f.eks. LinkedIn, Facebook, Instagram) udelukkende indlejret som et link til den pågældende tjeneste. Når du klikker på den indlejrede tekst/billede link, bliver du videresendt til den pågældende udbyders hjemmeside. Brugeroplysninger overføres først efter viderestillingen til den pågældende udbyder. Oplysninger om brugen af dine personlige data ved brug af webstedet kan findes i privatlivspolitikkerne for de besøgte websteder.

Overførsel af data og modtagere

Dine personoplysninger kan overføres til tredjeparter i følgende tilfælde: a) Hvis vi udtrykkeligt har gjort opmærksom på dette i beskrivelsen af den pågældende databehandling. b) Hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 sætning 1 lit. a GDPR; c) Når overførslen i henhold til art. 6 stk. 1 sætning 1 lit. f GDPR er nødvendig for at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem, og vores legitime interesser ikke tilsidesættes af dine grundlæggende og friheds rettigheder. d) når der er en retlig forpligtelse til at overføre data i henhold til art. 6 stk. 1 sætning 1 lit. c GDPR. e) Hvis det er påkrævet i henhold til art. 6 stk. 1 sætning 1 lit. b GDPR til gennemførelse af kontraktlige forhold med dig. f) Hvis det kræves af tredjeparter for at skabe, i forbindelse med deres egne tjenester og/eller produkter (som bliver disse uafhængige dataansvarlige), markedsføringsaktiviteter på enhver måde, behandle markedsundersøgelser, analyser og statistikker, foretage direkte salg, brugerprofilering, foretage kontrol af kundetilfredshedsniveauet, salgsfremmende tiltag og reklame. 

I forbindelse med ovennævnte formål kan den interesserede parts personoplysninger videregives til følgende kategorier: (i) Personer, til hvem dataoverførslen er nødvendig eller under alle omstændigheder funktionel for udførelsen af ejerens forretninger. (ii) Tilsynsmyndigheder og -organer eller andre personer, hvis ret til adgang til de nævnte oplysninger gives på grundlag af lov- eller reguleringsbestemmelser. (iii) Virksomheder, der har fået overdraget revisionsaktiviteter. (iv) konsultationsvirksomhed til brug om kvaliteten af de leverede tjenester, kundetilfredshed, udbud af nye produkter, markedsføring og reklame osv. v) Virksomheder, der udfører arkiveringstjenester med henblik på dokumentation vedrørende kundeforholdet. vi) Tredjepartsvirksomheder, der i givet fald bliver uafhængige dataansvarlige til deres egne og/eller tredjeparts markedsførings-, salgsfremme- og reklameformål, der kan henføres til forskellige industrisektorer.  

De indsamlede data, som der er givet samtykke til, kan videregives, overføres eller gives tilladelse til  anvendes af fysiske og/eller juridiske personer, der tilhører de ovenfor beskrevne kategorier, til de samme formål som dem, der er nævnt i dette document. Disse personer vil fungere som uafhængige dataansvarlige eller eksterne databehandlere. 

Derudover bruger vi eksterne tjenesteydere til behandlingen af vores tjenester, som vi nøje har udvalgt og skriftligt indgået aftale med. De er bundet af vores instrukser og overvåges regelmæssigt af os. Nødvendige databehandleraftaler i henhold til art. 28 GDPR indgås før indgåelse af aftale. Disse aftaler vedrører især webhosting tjenester, forsendelse af e-mails samt it-opdateringer og vedligeholdelse. Dine personlige data vil ikke blive overført til tredjeparter af vores tjenesteudbydere.   

Samtykke til levering af data 

Bortset fra det, der er angivet om navigationsdata, står det brugeren frit at opgive personoplysninger, der er indeholdt i anmodningsformularerne til MBK Fincom SA eller angivet i kontakter for at anmode om fremsendelse af informationsmateriale eller anden kommunikation. Hvis der ikke gives oplysninger, kan det være umuligt at få det, der anmodes om. 

Med henvisning til formålet med behandlingen af punkt f er samtykket til behandling af personoplysninger udelukkende frivilligt. Enhver anmodning om udøvelse af data kan fremsættes direkte via den relevante formular i afsnittet Kundeservice.

Datasikkerhed

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der er passende i forhold til risikoen i overensstemmelse med artikel 32 i GDPR, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, omkostningerne ved gennemførelsen og arten, omfanget, omstændighederne og formålene med behandlingen samt sandsynligheden og alvorlighed af risikoen for fysiske personers rettigheder og frihed. Dette websted anvender SSL-kryptering af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold.

Opbevaringsperiode

Den periode, i hvilken personoplysningerne opbevares, bestemmes af de relevante lovbestemte opbevaringsperioder (f.eks. fra handels- og skattelovgivningen). De tilsvarende data slettes rutinemæssigt efter udløbet af den pågældende periode. Hvis dataene er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller en kontraktindgåelse, eller hvis vi har en legitim interesse i yderligere opbevaring, beholdes dataen og slettes først, hvis de ikke længere er nødvendige til disse formål, eller hvis du gør brug af din ret til at trække din sammentykke tilbage eller gøre indsigelse.

Dine rettigheder

I det følgende afsnit finder du oplysninger om dine data rettigheder, som den gældende databeskyttelseslovgivning giver dig over for den dataansvarlige i forbindelse med behandlingen af personoplysninger:

Retten i henhold til art. 15 GDPR, til at få oplysninger om dine personoplysninger, som vi behandler. Du kan anmode om oplysninger om formålet med behandlingen af data, de berørte kategorier af personoplysninger, de kategorier af modtagere, som dine oplysninger er eller vil blive videregivet til, den planlagte periode, som oplysningerne vil blive opbevaret, eksistensen af retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger om dig eller om at gøre indsigelse mod en sådan behandling, eksistensen af en ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, indsamlingsstedet for dine data, hvis disse ikke er indsamlet af os, og eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering og hvis det er relevant, meningsfulde oplysninger om den involverede logik samt betydningen og de forventede konsekvenser.

Retten til uden unødig forsinkelse at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig. i overensstemmelse med art. 16 GDPR.

Retten til at anmode om sletning af dine personoplysninger, som vi har lagret hos os, i overensstemmelse med art. 17 GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at opfylde en retlig forpligtelse, af hensyn til offentlige interesser eller for at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav.

Retten i henhold til art. 18 GDPR, for at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du bestrider oplysningernes nøjagtighed, hvis behandlingen er ulovlig, men du modsætter dig sletning, og vi ikke længere har brug for oplysningerne til behandlingsformålene, men du har brug for dem til at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, eller hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21 GDPR.

Retten til i overensstemmelse med art. 20 GDPR, til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og retten til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til at tilbagekalde dit givne samtykke i henhold til art. 7 stk. 3 GDPR med virkning for fremtiden til enhver tid.

Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i henhold til art. 77 GDPR, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted. 

Retten til at tilbagekalde dit givne samtykke i henhold til art. 7 stk. 3 GDPR: Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit givne samtykke til behandling af dine personoplysninger med virkning for fremtiden. I tilfælde af tilbagekaldelse sletter vi straks de pågældende data, medmindre den videre behandling kan baseres på et retsgrundlag for behandling uden samtykke. Tilbagetrækningen af samtykket påvirker ikke lovligheden af behandling baseret på samtykket før tilbagetrækningen. 

Ret til at gøre indsigelse

Hvis dine personoplysninger behandles af os på grundlag af legitime interesser i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR, har du ret til i henhold til art. 21 GDPR, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation. Hvis indsigelsen er rettet mod behandlingen af personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du en generel ret til at gøre indsigelse uden krav om angivelse af en særlig situation.

Hvis du ønsker at  tilbagetrække din sammentykke, gøre indsigelse eller benytte en af dine andre rettigheder, skal du blot sende en e-mail til [email protected]

Nødvendighed for at give personoplysninger 

Det er frivilligt at give personoplysninger til brug for beslutningen om indgåelse af en kontrakt, opfyldelsen af kontrakten eller gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. Vi kan dog kun træffe afgørelsen i forbindelse med kontraktmæssige foranstaltninger, hvis du angiver sådanne personoplysninger, som er nødvendige for indgåelsen af kontrakten, opfyldelsen af kontrakten eller foranstaltninger forud for kontrakten.

Automatiseret beslutningstagning

Behandlinger, der skyldes automatiseret beslutningstagning, finder ikke sted i henhold til art. 22 c.2 GDPR.

 

Den dataansvarlige i henhold til databeskyttelseslovgivningen

MBK Fincom SA

Via al Molino 31, 

6926, Montagnola-Collina d’Oro

privacy@@produceshop.net

 

Databeskyttelsesansvarlig

Proliance GmbH / www.datenschutzexperte.de

Data Protection Officer

Leopoldstraße 21

80802 Munich

[email protected]

 

Når du kontakter vores databeskyttelsesansvarlige, bedes du angive den virksomhed, som din anmodning vedrører. Undlad venligst at vedlægge følsomme oplysninger som f.eks. en kopi af et identifikationsdokument sammen med din anmodning.

Forbehold for ændringer

Vi forbeholder os ret til at tilpasse eller opdatere denne privatlivspolitik, hvis det er nødvendigt i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler. På denne måde kan vi tilpasse den til de gældende lovkrav og tage hensyn til ændringer i vores tjenester, f.eks. indførelse af nye tjenester. Den mest aktuelle version gælder for dit besøg.

 

Opdateringsstatus for denne privatlivspolitik: 07/2022

Klarna banner
Personal designer banner
Et særligt tilpasset projekt til dig!
Customers count banner
1.7 Millioner Kunder over hele Europa
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Tailor-made solutions for every task